Varmepumpe – hvordan skal man forholde sig?

Overvejer man at udskifte sin nuværende varmekilde til  jordvarmeanlæg, skal man forbi kommunen først. Man skal søge om tilladelse, før man går i gang med processen. Venter man med at søge om tilladelse og går i gang med etableringen af anlægget, kan man som borger risikerer at man ikke får tilladelse.

 

Jordvarmeanlæg

Vælger man at anskaffe sig et jordvarmeanlæg det vigtigt at anlægget overholder gældende krav i Miljøministeriet ”bekendtgørelse om jordvarmeanlæg”.

Her finder du et uddrag af nogle af lovene fra bekendtgørelse vedr. jordvarmeanlæg. Det er dog vigtigt at man selv undersøger om der er kommet nye regler/love i bekendtgørelsen.

 • Ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg hos kommune.
 • Regler vedr. placering af varmeslanger – gældende krav om antal cm. slangerne skal placeres fra bygninger og kloakrør mm.
 • Varmeslanger skal være minimum 0,6 m. under jordens overfalde.
 • Der pålægger ejeren af jordvarmeanlægget at anlægget skal vedligeholdelse i sådan en stand, at der ikke foreligger en risiko for forurening.
 • Ejeren skal oplyse kommunen om, hvis anlægget bliver utæt og selv stå for ansvaret for at løse problemet.
 • Et jordvarmeanlæg skal minimum 1 gang årligt kontrolleres af en fagperson indenfor gældende branche

Husk dog at undersøge hvilke regler der er gældende på nuværende tidspunkt! Det er vigtigt at man selv holde sig opdateret omkring lovgivningen.

 

Luft-til-vand varmepumper

Ønsker man at etablere en luft-til-vand varmepumpe, er der ikke så mange regler og love man skal tage hensyn til. Dette skyldes at der ikke er noget der skal nedgraves og dermed er risikoen for forurening mindre. Dog er der flere regler omkring støj, da risikoen for dette er større med sådan et anlæg.

 • Man behøver ikke at søge om tilladelse fra kommunen før etablering af luft-til-vand varmeanlæg.
 • Varmepumpeanlæg med kølemiddelfyldning på over 1 kg. skal kontrolleres én gang årligt af en fagperson inden for branchen. Har man et anlæg med en fyldning på over 2,5 kg. skal det kontrolleres af certificeret montør fra et anerkendt kølefirma.
 • Undersøg gældende regler inden for støjgener – i skrivende stund er reglerne:
  • Støj mod skel op til nabo er 45 dB i dagtimerne
  • Støj mod skel op til nabo i nattetimerne er 35 dB.

 

Vagn O. Electric fra Kolding har igennem de sidste mange år, installeret varmepumper i Kolding og omegn. Ønsker man rådgivning i forbindelse med udskiftning af varmekildeanlæg, er man velkommen til at kontakte dem.

Varmepumpe Kolding